தமிழ் உலக சினிமா
    மழை குருவி (செக்கச்சிவந்த வானம்-2018)
பராக் பராக் (சீமராஜா-2018)
வாயாடி பெத்த புள்ள (கனா-2018)
தங்க சில‌ (காலா-2018)
விடிய விடிய சொல்லித்தருவேன் (போக்கிரி ராஜா-1982)